Solmisations-Liedblatt 1

Es tagt der Sonne Morgenstrahle (1)
Es tagt der Sonne Morgenstrahl (2)
Are you going to Scarborough Fair
Die güldene Sonne (1)
Die güldene Sonne (2)